Handrankingar

Från högt kort till Royal Flush – vi har rankat händerna från noll till hjältedåd här i denna illustrerade guide.


In game play

I den här behändiga guiden hittar du alla händer rankade från noll till hjältedåd.

Handrankingar

Här är en lista med möjliga händer i hold'em och hur de rankas samt en kort beskrivning av dem.

Högt kort

Det högst rankade kortet är ett ess och rankingen går från ess och nedåt via de klädda korten ända till 2.

2 of Hearts 5 of Spades 7 of Clubs Jack of Hearts Ace of Diamonds

Par

Två kort i samma valör, t.ex. två damer. Rankingen för par speglar rankingen för korten i allmänhet och det starkaste paret är par i ess och det svagaste paret är par i 2:or.

3 of Clubs 4 of Diamonds 9 of Spades Queen of Clubs q of Diamonds

Två par

Två uppsättningar kort i samma valör, t.ex. två damer och två sexor.

6 of Hearts 6 of Diamonds 7 of Clubs Queen of Hearts Queen of Spades

Triss

Tre kort i samma valör, t.ex. tre sjuor.

7 of Clubs 7 of Diamonds 7 of Spades 10 of Clubs Jack of Hearts

Stege

Fem kort i följd, t.ex. 8, 9, 10, knekt och dam.

8 of Diamonds 9 of Clubs 10 of Diamonds Jack of Spades Queen of Hearts

Färg

Fem kort i samma färg, t.ex. fem ruter.

2 of Diamonds 4 of Diamonds 5 of Diamonds 7 of Diamonds Ace of Diamonds

Kåk

En kombination av ett par och triss.

Queen of Spades Queen of Hearts King of Clubs King of Hearts King of Diamonds

Fyrtal

Fyra kort i samma valör, t.ex. fyra damer.

Queen of Spades Queen of Clubs Queen of Hearts Queen of Diamonds Ace of Diamonds

Straight flush

En stege (se ovan) där alla kort är i samma färg.

2 of Clubs 3 of Clubs 4 of Clubs 5 of Clubs 6 of Clubs

Royal flush

Den absolut bästa pokerhanden, en royal flush är en straight flush med 10, knekt, dam, kung och ess.

10 of Spades Spade of Spades Queen of Spades King of Spades Ace of Spades

Tillbaka till Så här spelar du poker


Hämta PKR utan kostnad

Du får världens mest avancerade pokerrum. Läs mer »